Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.5.2020

Kysy­myk­set

 1. Mitä ovat Syn­keä Saka­ri, Blue Con­go ja Vio­let Queen?
 2. Min­kä tapah­tu­man muis­tok­si vie­te­tään hela­tors­tai­ta kirk­ko­py­hä­nä?
 3. Min­kä kah­den maan rajal­la on Simplo­nin tun­ne­li?
 4. Tal­vel­la Talik­ka­lan mark­ki­noil­la, mut­ta a) mis­sä kesäl­lä, b) mis­sä kau­pun­gis­sa on Talik­ka­la?
 5. Min­kä maa­lai­nen on rubi­kin kuu­tion kek­si­jä Ernö Rubik a) viro­lai­nen, b) sak­sa­lai­nen, c) ruot­sa­lai­nen, d) unka­ri­lai­nen
 6. Min­kä alan kan­sain­vä­li­nen kuu­lui­suus on Topi Leh­ti­puu?
 7. Mitä oli­vat Poh­jois-Euroo­pas­sa 1300- ja 1400-luvuil­la vai­kut­ta­neet Vitaa­li­vel­jet?
 8. Mis­sä kun­nas­sa on Bodom-jär­vi, jon­ka ran­nal­la tapah­tui kol­mois­mur­ha 60 v. sit­ten?
 9. Nais­ten super­pe­sik­ses­sä pelaa Kiri-nimi­nen seu­ra. Mikä on sen koti­paik­ka­kun­ta?
 10. Mis­tä vuo­des­ta läh­tien on val­mis­tet­tu suo­sit­tua eines­tä Saa­riois­ten mak­sa­laa­tik­koa? a) 1947, b) 1957, c) 1967, d) 1977

Vas­tauk­set

 1. Peru­na­la­jik­kei­ta (väril­tään siner­tä­viä)
 2. Kris­tuk­sen tai­vaa­seen astu­mi­sen muis­tok­si
 3. Itä­val­lan ja Sveit­sin
 4. a) Tam­pe­reel­la, b) Vii­pu­ris­sa
 5. d) unka­ri­lai­nen
 6. Oop­pe­ra­lau­la­ja
 7. Itä­me­ren meri­ros­vo­ja
 8. Espoos­sa
 9. Kem­pe­le
 10. b) 1957