Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 12.4.2020

Kysy­myk­set

 1. Mis­sä tun­net kipua, jos sinua vai­vaa penikkatauti?
 2. Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä on Pik­ku Kak­ko­ses­sa näh­tä­vä suo­sit­tu kana­da­lai­nen sar­ja Paw Patrol?
 3. Mikä on Cosa Nostra?
 4. Mis­sä kau­pun­gis­sa on Kes­ki­sen kyläkauppa?
 1. Mikä on nel­ma? a) kas­vi, b) sie­ni, c) hyön­tei­nen, d) kala
 2. Mikä oli sekä kir­jai­li­ja Ilma­ri Kian­non että oulu­lai­sen kama­ri­neu­vos Atte Kala­joen alku­pe­räi­nen sukunimi?
 3. Mis­sä Poh­jois­maas­sa on hal­vin pos­ti­mak­su taval­li­sil­le kirjeille?
 4. Mil­tä kol­mel­ta paik­ka­kun­nal­ta oli kau­del­la 2019–20 jouk­kue jää­pal­lon Ban­dy-lii­gas­sa, mut­ta ei jää­kie­kon SM-liigassa?
 5. Min­kä fik­tii­vi­sen hah­mon luo­ja on Bram Stoker?
 6. Mis­sä kau­pun­gis­sa on Mart­ti Ahti­saa­ren kou­lu? a) Oulus­sa, b) Kuo­pios­sa, c) Vii­pu­ris­sa, d) Helsingissä

Vas­tauk­set

 1. Sää­res­sä
 2. Ryh­mä Hau
 3. Rikol­lis­jär­jes­tö (Sisi­lia, mafia)
 4. Ala­vu­del­la
 5. d) kala
 6. Calam­nius
 7. Ruot­sis­sa
 8. Por­voo, Tor­nio, Varkaus
 9. Dracu­lan
 10. b) Kuo­pios­sa