Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on pää­siäi­sen ajan auki kai­kil­le luki­joil­le, olkaa­pa hyvä. Näköis­leh­ti avau­tuu klik­kaa­mal­la verk­ko­si­vul­la näköis­leh­den iko­nia. Myös pai­net­tu Ran­ta­poh­ja on tänään tors­tai­na laa­jas­sa jake­lus­sa leh­den levik­kia­lu­eel­la.

Hyvää pää­siäis­tä!
Ran­ta­poh­jan teki­jät