Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 12.2.2023

Kysy­myk­set

 1. Kuka on työn­sä jo aloit­ta­nut Oulun uusi kaupunginjohtaja?
 2. Mikä on Tuk­hol­maa lähin­nä ole­va pääkaupunki?
 3. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nyky­ään Abes­si­nian valtio?
 4. Min­kä kotie­läi­men lähi­su­ku­lai­nen on mufloni?
 5. Mis­sä Iso-Bri­tan­nian kau­pun­gis­sa pide­tään kevääl­lä Euro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lut a) Bir­ming­ham, b) Car­diff, c) Liver­pool, d) Lontoo
 6. Mis­tä Edmund Hil­la­ry tuli kuu­lui­sak­si v. 1953?
 7. Mil­lä nimel­lä tun­ne­tan parem­min räp­pä­ri-muusik­ko Kar­ri Miet­ti­nen, joka osaa laulaakin?
 8. a) Tala­vel­la Talik­ka­lan mark­ki­noil­la, mut­ta mis­sä kesäl­lä? b) Mis­sä kau­pun­gis­sa oli­vat nämä Talik­ka­lan markkinat?
 9. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan puuhiili?
 10. Mon­ta­ko olym­pia­mi­ta­lin saa­nut­ta kan­san­edus­ta­jaa on ollut Suo­men edus­kun­nas­sa? a) 9, b) 11, c) 13, d) 15

Vas­tauk­set

 1. Sep­po Määttä
 2. Tal­lin­na
 3. Etio­pia
 4. Lam­paan
 5. c) Liver­pool
 6. Kii­pe­si ensim­mäi­se­nä Mount Eve­res­tin hui­pul­le ser­pa Tenzing Nor­gayn kanssa.
 7. Pale­face
 8. a) Tam­pe­reel­la, b) Viipurissa
 9. Sysi
 10. c) 13