Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 10.1.2021

Kysy­myk­set

1. Kuka runoilija/kansanedustaja teki aikoi­naan aloit­teen rakkauslomista?

2. Kuka sym­paat­ti­nen TV‑2:n hah­mo puhuu Pert­ti Nät­ti­län äänellä?

3. Mon­ta­ko sävel­tä (nuot­tia) on puhe­li­men soit­to­ää­ni Nokia Tunessa? 

4. Min­kä maa­lai­nen kau­neu­den­hoi­to­tuo­te­merk­ki on Lumene?

5. Mikä Meri­sääs­tä tut­tu luo­to on Suo­men ete­läi­sin maa-alue? a) Bengts­kär, b) Bogs­kär, c) Utö, d) Harmaja

6. Mikä lem­pi­ni­mi yhdis­tää jää­kie­kon Muumimaailmaan? 

7. Min­kä TV-sar­jan pää­hen­ki­lö on Gareon Rath? 

8. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan met­säs­tä­jä­nä­kin toi­mi­nut Wil­liam Fre­de­rick Cody?

9. Mis­tä tuot­teis­ta tun­ne­taan Rii­hi­mäel­lä toi­mi­va fir­ma Havi?

10. Min­kä merk­ki­siä oli­vat ensim­mäi­set suo­ma­lai­set sar­ja­tuo­tan­to­na val­mis­te­tut mope­dit? a) Hel­ka­ma, b) Tun­tu­ri, c) Soli­fer, d) Pyrkijä

 

Vas­tauk­set

1. Tom­my Taberman

2. Ran­su Karvakuono

3. 13

4. Suo­ma­lai­nen

5. b) Bogskär

6. Mör­kö (Mar­ko Ant­ti­lan lempinimi)

7. Baby­lon-Ber­lin

8. Buf­fa­lo-Bill

9. Kynt­ti­löis­tä

10. d) Pyrkijä