Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 19.9.2021

Kysy­myk­set

1. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin pos­ti­myyn­tiä har­joit­ta­va Artec­ho oy, jol­la on lii­ke mm. Oulun Kaakkurissa?

2. Mikä on maa­il­man suu­rin pro­tes­tant­ti­nen herä­tys­lii­ke? Nimeen sisäl­tyy juhlapäivä.

3. Mil­lä yhdel­lä nimel­lä eri­tyi­ses­ti lap­set tun­te­vat parem­min Bar­ba­ra Mil­licent Robertsin?

4. Mikä itse­hal­lin­toa­lue pala­si v. 1997 Iso-Bri­tan­nial­ta Kii­nan hallintaan?

5. Mis­tä vuo­des­ta läh­tien Suo­mes­sa on jaet­tu kai­kil­le äideil­le Kelan äitiys­pak­kauk­sia? a) 1929, b) 1939, c) 1949, d) 1959

6. Min­kä Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nan ruot­sin­kie­li­nen nimi on Karlö?

7. Min­kä urhei­lu­la­jin ter­mi on kuolemanspiraali?

8. Min­kä kah­den val­tion välis­sä on Pyre­nei­den vuoristo?

9. Mit­kä ovat kak­si pää­ai­net­ta mar­si­paa­nin valmistuksessa?

10. Mis­tä maas­ta pas­ta on kotoi­sin? a) Ita­lias­ta, b) Japa­nis­ta, c) Kii­nas­ta, d) Intiasta

 

Vas­tauk­set

1. Verkkokauppa.com

2. Hel­lun­tai­he­rä­tys

3. Bar­bie

4. Hong­kong

5. c) 1949

6. Hai­luo­don

7. Tai­to­luis­te­lun

8. Espan­jan ja Ranskan

9. Man­te­li­jau­he ja tomusokeri

10. c) Kiinasta