Isos­sa oma­ko­ti­ta­los­sa oli tuli­pa­lo Iissä

Lähes 300-neliöi­ses­sä asu­mat­to­mas­sa oma­ko­ti­ta­los­sa Iin Lau­rin­tiel­lä oli tuli­pa­lo lau­an­tai­na. Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen mukaan talo oli syty­tet­ty pala­maan. Polii­si tut­kii asiaa.

Pelas­tus­lai­tos sai palos­ta häly­tyk­sen hie­man vii­den jäl­keen ilta­päi­väl­lä. Pai­kal­la oli seit­se­män pelas­tus­lai­tok­sen yksik­köä, joi­den nopean toi­min­nan ansios­ta alku­pa­lo saa­tiin sam­mu­tet­tua nopeas­ti. Savu oli levin­nyt koko kiin­teis­töön ja vaa­ra yleis­syt­ty­mi­sel­le oli pelas­tus­lai­tok­sen mukaan ilmei­nen. Talos­ta rai­vat­tiin muu­ta­mia palo­pe­säk­kei­tä vie­lä savu­tuu­le­tuk­sen yhteydessä.

Iin kes­kus­tas­sa jär­jes­tö­ta­lon vie­res­sä sijait­se­va oma­ko­ti­ta­lo on ollut tyh­jil­lään jo vuo­sia. Aikoi­naan sii­nä on toi­mi­nut muun muas­sa urheiluvälinekauppa.