Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 14.6.2020

1. Mis­sä kah­des­sa Suo­men kau­pun­gis­sa on Kivik­ko ‑nimi­nen kau­pun­gin osa? Toi­nen on poh­joi­ses­sa ja toi­nen etelässä.
2. Mil­lä hie­man vah­vem­mal­la nimel­lä tun­ne­taan tai­tei­li­ja Riit­ta-Lii­sa Loiva?
3. Mikä mar­ja ja mikä juo­ma liit­ty­vät Wimble­do­nin tennisturnaukseen?
4. Nimeä kol­me A:lla alka­vaa Suo­men kaupunkia.
5. Mikä on luu­vart­ti? a) meren­kul­ku­ter­mi b) tur­piin saan­ti c) put­taa­lai­nen pimeä pul­lo, d) van­ha ajan yksikkö
6. Kuka on nykyi­sin edus­kun­nan puhemies?
7. Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maan maakuntakukka?
8. Mon­ta­ko astet­ta on oikokulma?
9. Min­kä maa­lai­nen on tie­to­ko­ne­val­mis­ta­ja Lenovo?
10. Juhan­nusaat­to oli ennen aina 24.6. Mis­tä vuo­des­ta alkaen se on alka­nut vaih­del­la? a) 1955, b) 1960, c) 1965, d) 1970

Vas­tauk­set
1. Kemis­sä ja Helsingissä
2. Mii­na Äkkijyrkkä
3. Man­sik­ka ja shampanja
4. Akaa, Ala­jär­vi, Alavus
5. a) merenkulkutermi
6. Anu Vehviläinen
7. Suopursu
8. 180
9. Kiinalainen
10. a) 1955