Yhdys­kun­ta­joh­ta­jak­si Mar­ko Kilpeläinen

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus valit­si avoin­na ole­vaan yhdys­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaan Porin tek­ni­sen toi­mia­lan toi­mia­la­joh­ta­jan Mar­ko Kil­pe­läi­sen. Valin­ta teh­tiin vir­ka­vaa­lis­sa äänin 7–6.

Kil­pe­läi­sen vas­taeh­do­kas oli Oulun kau­pun­gin ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Kari Nykä­nen. Hänet valit­tiin kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­ses­tä yksi­mie­li­ses­ti varal­le. Haki­joi­ta vir­kaan oli kaik­ki­aan 26. Paik­ka tuli avoi­mek­si Mat­ti Matin­hei­kin siir­ryt­tyä mui­hin teh­tä­viin yksi­tyi­sel­le sektorille.

Mar­ko Kil­pe­läi­nen on kou­lu­tuk­sel­taan diplo­mi-insi­nöö­ri Oulun yli­opis­tos­ta. Hän on kotoi­sin Ete­lä-Poh­jan­maal­ta. Poris­sa hän on työs­ken­nel­lyt vuo­des­ta 2017.