Tuhan­nen pelaa­jan salibandy

Noin tuhat Hau­ki­pu­taan ala­kou­lu­jen oppi­las­ta pela­si tänään sali­ban­dyä. Kou­lu­jen 3.–6.-luokkalaiset pela­si­vat luok­ka­jouk­kuein 114 jouk­ku­een voi­min. Pele­jä oli Jatu­lin ja Hau­ki­pu­taan kou­lun seit­se­mäl­lä ken­täl­lä yhteen­sä noin 220.

Kel­lon kou­lun kol­mas­luok­ka­lai­set Lin­nea Kosa­mo ja Karo­lii­na Lau­ro­nen odot­ti­vat eili­saa­mu­na omaa peli­vuo­ro­aan Jatu­lin kat­so­mos­sa. Molem­mat ker­toi­vat, että sali­ban­dy on kivaa.
– Paras­ta on, kun saa juos­ta mai­lan kans­sa, Lin­nea totesi.
– Liik­ku­mi­nen on sii­nä paras­ta, vah­vis­ti Karoliina.
Tytöt ker­to­vat pitä­vän­sä kou­lun lii­kun­ta­tun­neis­ta ja liik­ku­vat muutenkin.
– Har­ras­tan jouk­kue­voi­mis­te­lua, ker­too Karoliina.
– Minä har­ras­tan ihan perus­voi­mis­te­lua. Kou­lun lii­kun­ta­tun­neil­la muka­vin­ta on kaik­ki hipat, sanoi Linnea.
Kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja Hil­le­vi Koi­vu­kan­gas Kel­lon kou­lul­ta ker­too, että sali­ban­dy on erit­täin suo­sit­tua kou­lu­lais­ten keskuudessa.
– Sali­ban­dy on sekä tyt­tö­jen että poi­kien suo­sik­ki. Monet har­ras­ta­vat sitä vapaa-ajal­laan. Toi­nen suo­sik­ki on sit­ten jääkiekko.