Joki­ran­nan tule­vat kuu­des­luok­ka­lai­set käy­vät kou­lu­aan Hiukkavaarassa

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan Joki­ran­nan kou­lun han­ke­sel­vi­tyk­sen ja vah­vis­ti tule­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen tavoi­te­kus­tan­nusar­viok­si noin 20 mil­joo­naa euroa. Joki­ran­nan kou­lun sijoi­tus­pai­kak­si on ollut esil­lä kak­si vaih­toeh­toa. Kau­pun­gin­joh­ta­ja esit­ti, että kou­lu raken­net­tai­siin nykyi­sel­le pai­kal­leen, mut­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa Jar­mo Hus­so esit­ti, että uudis­ra­ken­nus toteu­tet­tai­siin Kii­min­gin lukion yhteyteen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus