Mus­taa oviin, kupa­ria vetimiin

Vesa Kehusmaa kertoo, että nyt keittiön kaappeihin halutaan tasaisia ja mattapintaisia ovia.

Kupa­rin­vä­ri­set veti­met keit­tiön ovis­sa ja laa­ti­kos­tois­sa ovat nyt huip­put­ren­dik­käi­tä. – Kes­ki-Euroo­pas­sa nii­tä on jo pal­jon, siel­tä ne läh­te­vät pik­ku­hil­jaa leviä­mään Suo­meen, ensin Ete­lä-Suo­meen ja vähän myö­hem­min tän­ne, ker­too Vesa Kehus­maa Kui­va Kalus­te Oy:stä. Kupa­rin ohel­la mus­tat veti­met yleis­ty­vät perin­teis­ten kro­mis­ten ja ros­te­ris­ten rin­nal­la. Kehus­maa on seu­ran­nut keit­tiöt­ren­de­jä pari­kym­men­tä vuot­ta, ensin tuo­tan­nos­sa, sit­ten myyn­nis­sä ja nykyisin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus