Tors­tain 24.11. Ran­ta­poh­ja saa­puu osal­le tilaa­jis­ta myöhässä

Kul­je­tus­ten vii­väs­tyk­ses­tä joh­tuen osa Ran­ta­poh­jan tilaa­jis­ta saa tors­tain 24.11.2022 leh­ten­sä vali­tet­ta­vas­ti vas­ta per­jan­tai­na 25.11. Vii­väs­tyk­sen pii­ris­sä on Oulun, Kem­pe­leen, Limin­gan, Tyr­nä­vän, Pudas­jär­ven ja Tai­val­kos­ken tilaajia.

Tors­tai­na 24.11. ilmes­ty­neen Ran­ta­poh­jan verk­ko­leh­ti ja näköis­leh­ti ovat vapaas­ti luettavissa.