Tie­to­vi­sa 8.7.2019

Kysy­myk­set
1. Min­kä Poh­jois­maan kan­sal­lis­kuk­ka on puna-api­la?
2. Mikä musiik­kiin liit­ty­vä esi­ne on roka?
3. Min­kä toi­sen maan rajal­la sijait­see Kuol­lut meri Israe­lin lisäk­si?
4. Mit­kä ovat mark­ki­nao­suu­del­taan kak­si joh­ta­vaa kodin­ko­ne­ket­jua Suo­mes­sa?
5. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä ame­rik­ka­lai­nen Hen­ry Heinz toi mark­ki­noil­le nimik­ko­ket­sup­pin­sa? a) 1870, b) 1890, c) 1910, d) 1930
6. Mis­sä on ihmi­sen man­te­li­tu­ma­ke?
7. Kenen lau­la­jan iso­ja hit­te­jä oli­vat Ruusu­ja hopea­mal­jas­sa ja Kei­nu­mor­sian?
8. Mis­tä TV-ohjel­mas­ta tun­ne­taan Ker­mit-sam­mak­ko?
9. Mikä on asu­kas­lu­vul­taan Suo­men suu­rin pel­käs­tään ruot­sin­kie­li­nen kun­ta?
10. Mikä on Suo­men ylei­sin nai­sen ensim­mäi­nen etu­ni­mi täl­lä het­kel­lä? a) Min­na, b) Riit­ta, c) Tuu­la, d) Päi­vi

Vas­tauk­set
1. Tans­kan
2. Viu­lun jousi
3. Jor­da­nian
4. Gigant­ti ja Verkkokauppa.com
5. a) 1870-luvul­la
6. Aivois­sa
7. Erk­ki Junk­ka­ri­sen
8. Mup­pet Show
9. Maa­rian­ha­mi­na 11 770 as.
10. c) Tuu­la