Vuo­den iiläi­nen on Riit­ta Räi­nä

Vuo­den iiläi­nen 2019 on Iin kun­nan hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä.

Vuo­den iiläi­nen jul­kis­tet­tiin Iin koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­las­sa tänään. Valin­nan teki kun­nan­hal­li­tus kun­ta­lais­ten esi­tys­ten poh­jal­ta.