Teks­ta­rit: Otta­kaa fir­mat mal­lia lapsista

Otta­kaa­han fir­mat mal­lia kou­lu­lais­ten ja päi­vä­ko­ti­lais­ten ros­kien kerää­mi­se­tä ja siis­ti­kää työ­paik­kan­ne ympä­ris­tö joka vuosi.

Pie­net osaa, isot ei viitsi

Ii, tuo pie­ni vih­reä kun­ta, kehot­taa asuk­kai­taan otta­maan kan­taa ja vai­kut­ta­maan asioi­hin. No onko vai­ku­tus­ta? No ei ole.

Pii­ri pie­ni pyörii