Ook­ko nää kuul­lu: Myrs­ky­si­kö Vieno?

Juna tör­mä­si puuhun.

Ook­ko nää kuul­lu ‑pals­tan tie­toon ei ole tul­lut, että tiis­tain Vie­no-myrs­ky oli­si aiheut­ta­nut alu­eel­la paho­ja tuho­ja. Sen ver­ran kui­ten­kin, että juna tör­mä­si Poh­jois-Iis­sä rai­teel­le kaa­tu­nee­seen puu­hun. Vau­rioi­ta tuli niin, että junan mat­kus­ta­jat jou­tui­vat jat­ka­maan mat­kaan­sa lin­ja-autol­la. Myös muu­ta­ma muu juna­vuo­ro jou­dut­tiin kor­vaa­maan osit­tain onni­kal­la ennen kuin vau­riot saa­tiin korjattua.

Kii­min­ki­jo­ki las­ten silmin.

Kii­min­ki­joen päi­vä­ko­din lap­set teki­vät var­hais­kas­va­tuk­sen 120-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si upean sei­nä­vaat­teen vil­la­lan­ka­tup­suis­ta. Jokai­nen lap­si ja monet työn­te­ki­jöis­tä osal­lis­tui­vat tup­su­jen tekoon ja nyt teos on näh­tä­vil­lä Kii­min­gin kir­jas­ton vit­rii­nis­sä. Kes­kel­lä sei­nä­vaa­tet­ta kul­kee sini­sis­tä tup­suis­ta muo­toil­tu Kiiminkijoki.

Luon­non­kuk­kia katselemaan.

Muis­tik­ko nää, että sun­nun­tai­na on taas Luon­non­kuk­kien päi­vä? Yhteis­poh­jois­mais­ta Luon­non­kuk­kien päi­vää vie­te­tään joka vuo­si juhan­nus­ta edel­tä­vä­nä sun­nun­tai­na. Tänä vuon­na päi­vän tee­ma­la­ji on keltakurjenmiekka.

Päi­vää vie­te­tään perin­tei­ses­ti opas­te­tuil­la kas­vi­ret­kil­lä. Kii­min­gis­sä rete­ki­le­mään pää­see sun­nun­tai­na kel­lo 13 alkaen Talk­ku­na­maal­le Häk­ki­län perin­ne­mai­se­man hoi­to­nii­tyl­le. Ret­ki on avoin ja mak­su­ton, eikä vaa­di ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Ret­ken jär­jes­tää Kii­min­kien Luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys ry.

Iin kir­jas­tol­la kesäolohuone.

Nät­te­po­ris­sa avau­tui eilen kir­jas­ton kesä­olo­huo­ne. Muka­vas­ti sisus­te­tus­sa olo­huo­nees­sa voi tutus­tua Iitä käsit­te­le­viin kir­joi­hin ja lukea vaik­ka­pa Ran­ta­poh­jaa. Olo­huo­nees­sa voi ren­tou­tua kir­jas­ton aukio­loai­koi­na hei­nä­kuun lop­puun saak­ka. Tähän täy­tyy tutus­tua tarkemmin!