Tar­ken­nus valtuustouutiseen

Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin vii­me tors­tai­na 18.11. Iin kun­nan talous­ar­vios­ta ja ‑suun­ni­tel­mas­ta. Uuti­ses­sa mai­nit­tiin, että val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­ho on aiem­min teh­nyt val­tuus­toa­loit­teen vuo­kra­ta­lon raken­ta­mi­ses­ta Kui­va­nie­mel­le. Hänen 24.5.2020 teke­mäs­sä val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­te­tään, että kun­nan omis­ta­ma Iin Vuo­kra­ta­lot Oy aloit­taa uusien vuo­kra-asun­to­jen raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lun vuon­na 2021 ja raken­ta­mi­sen vuon­na 2022 tai vii­meis­tään 2023 Kui­va­nie­men keskustaajamaan.