Suu­ri varas­to­ra­ken­nus roi­husi Ala­ky­läs­sä – kak­si ral­li­au­toa saa­tiin pelas­tet­tua palosta

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä Uudel­la­tiel­lä sijait­se­va läm­pö­kes­kuk­se­na, hake­va­ras­to­na ja auto­suo­ja­na toi­mi­va raken­nus syt­tyi tuleen myö­hään kes­ki­vii­kon vas­tai­se­na yönä. Noin 225 neliö­met­rin kokoi­nen raken­nus vau­rioi­tui pahoin tulipalossa.

Oulun hätä­kes­kus sai tie­don kes­ki­suu­res­ta tuli­pa­los­ta hie­man ennen puo­li nel­jää yöl­lä. Lie­kit löi­vät puu­ra­ken­tei­sen ja pel­ti­vuo­ra­tun raken­nuk­sen ylä­poh­jas­ta läpi pelas­tusyk­si­köi­den saa­pues­sa paikalle.

Auto­suo­jas­sa oli palon alkaes­sa kak­si ral­li­au­toa, pala­via nes­tei­tä sekä hit­saus­ko­ne kaa­su­pul­loi­neen, mut­ta ne saa­tiin pelas­tet­tua palos­ta. Raken­nus koki palos­sa paho­ja vau­rioi­ta ja hätä­kes­kuk­sen mukaan vahin­got ovat mittavat.

Tuli­pa­los­sa vaa­ras­sa oli­vat myös piha­pii­ris­sä sijait­se­va pää­ra­ken­nus sekä lähei­nen met­sä, mut­ta tuli ei pääs­syt leviä­mään varas­to­ra­ken­nuk­ses­ta. Sam­mu­tus­töi­hin osal­lis­tui 11 pelas­tus­lai­tok­sen yksikköä.