Nuo­ret urhei­li­jat Iin kes­kus­ken­täl­lä – las­ten ylei­sur­hei­lu­ki­sat kerä­si­vät per­hei­tä kool­le

Iin Yrityksen Pertti Huovisen (sinisessäŠ paidassa) täytyi muistuttaa vanhempia ja lapsia nesteytyksestäŠ lämpimänäŠ kisailtana.

Iiläi­set lap­set ja nuo­ret näyt­ti­vät tai­to­jaan pika­juok­sun ja pituus­hy­pyn mer­keis­sä Iin Yri­tyk­sen nel­jät­tä ker­taa tänä kesä­nä jär­jes­tä­mis­sä ylei­sur­hei­lu­ki­sois­sa. Kes­kus­ken­täl­lä kisat­tiin tors­tai-ilta­na hyväs­sä hen­ges­sä paah­ta­van aurin­gon alla. Iin Yri­tys on pitä­nyt kulu­van kesän aika­na kai­kil­le lap­sil­le ilmais­ta ylei­sur­hei­lu­kou­lua. Ylei­sur­hei­lu­kou­lun lisäk­si lap­set ovat saa­neet osal­lis­tua kai­kil­le avoi­miin ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lui­hin, joi­ta on käy­ty kah­den vii­kon välein Iin kes­kus­ken­täl­lä. –…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus