Sii­ka­pu­taan uoman mai­se­moin­ti käyn­nis­sä

Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tuk­seen liit­ty­vä mai­se­moin­ti­ruop­paus on käyn­nis­sä paras­ta aikaa Huvi­po­lun var­rel­la Hau­ki­pu­taal­la. Sii­ka­pu­taan kun­nos­tus­työt alkoi­vat vii­me vuon­na ja niil­le on suun­ni­tel­tu jat­koa vie­lä ensi kesäl­le. Tavoit­tee­na on vir­taa­man paran­ta­mi­nen ja kala­kan­nan elvyt­tä­mi­nen. Kysees­sä on Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen han­ke.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 3.10. Ran­ta­poh­ja jae­taan huo­men­na joka talou­teen.