Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta toteu­tuu

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­ra­hoi­tuk­sen maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi kak­si­tun­ti­sen kes­kus­te­lun jäl­keen äänin 26–9. Vas­tus­ta­jat eivät niel­leet sil­lan kus­tan­nus­ten nousua noin 300 000 eurol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus