Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 4.11.2019

Kysy­myk­set

 1. Mikä on Suo­men van­hin koi­ra­ro­tu?
 2. Alpo Nyrö­nen -nimi­nen hen­ki­lö ilmoit­ti aikoi­naan pii­kit­tä­nen­sä Mart­ti Vai­nio­ta. Mikä oli Nyrö­nen amma­til­taan?
 3. Mikä on asu­kas­lu­vul­taan Bra­si­lian suu­rin kau­pun­ki?
 4. Ennen oli lap­sil­la ylei­ses­ti rii­si­tau­tia. Min­kä vita­mii­nin puu­tos sen aiheut­ti?
 5. Mon­ta­ko vuot­ta on iiläis­ten omis­ta­mien auto­jen kes­ki-ikä? a) 8 v. b) 10 v., c) 12 v., d) 14 v.
 6. Mikä tapah­tu­ma tun­ne­taan koo­di­ni­mel­lä ope­raa­tio Over­lord?
 7. Mikä mar­ja antoi aro­min Sor­bus-vii­nil­le.
 8. Mik­si paris­kun­ta Atte ja Lei­la Kale­va oli­vat usein uuti­sis­sa muu­ta­ma vuo­si sit­ten?
 9. Kuka on nykyi­sen edus­kun­nan pit­kä­ai­kai­sin kan­san­edus­ta­ja?
 10. Mikä on kilk­ki? a) äyriäi­nen, b) kala, c) lin­tu, d) per­ho­nen

Vas­tauk­set

 1. Suo­men­pys­ty­kor­va
 2. Talon­mies
 3. Sao Pau­lo
 4. D-vita­mii­nin
 5. c) 12 vuot­ta
 6. Nor­man­dian mai­hin­nousu
 7. Pih­la­jan­mar­ja
 8. Hei­dät kapat­tiin Jeme­nis­sä
 9. Ilk­ka Kaner­va
 10. a) äyriäi­nen