Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.3.2020

Kysy­myk­set
1. Mis­sä maan­osas­sa on eni­ten itse­näi­siä val­tioi­ta?
2. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin enti­nen Hel­sin­gin maa­lais­kun­ta?
3. Min­kä teol­li­suu­den alan suo­ma­lai­siin ura­nuur­ta­jiin kuu­luu Emil Aal­to­nen?
4. Min­kä väri­nen on rin­ge­ten peli­vä­li­ne?
5. Mil­le maal­le Suo­mi on anta­nut eni­ten pis­tei­tä Euro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lus­sa vii­mei­sen 50 v. aika­na?
a) Nor­jal­le, b) Ruot­sil­le, c) Islan­nil­le, d) Irlan­nil­le
6. Kuin­ka mon­ta eriar­vois­ta euro­se­te­liä on käy­tös­sä?
7. Min­kä nimi­nen on Uuno Tur­ha­pu­ron vai­mo?
8. Ketä tun­net­tua sak­sa­lais­ta kut­su­taan lisä­ni­mel­lä Mut­ti?
9. Kenes­tä on saa­nut nimen­sä leluklas­sik­ko Ted­dy-kar­hu?
10. Minä vuon­na Kes­ko aloit­ti lii­ke­toi­min­tan­sa? a) 1926, b) 1931, c) 1936, d) 1941

 

 

Vas­tauk­set
1. Afri­kas­sa
2. Van­taa
3. Ken­kä­teol­li­suu­den
4. Sini­nen
5. b) Ruot­sil­le
6. Seit­se­män
7. Eli­sa­bet
8. Ange­la Mer­ke­liä
9. Pre­si­dent­ti Theo­do­re Rose­vel­tis­tä
10. d) 1941