PVO-Vesi­voi­ma pitää kala­ta­lous­vel­voit­tei­den muu­tos­vaa­ti­muk­sia koh­tuut­to­mi­na

Lapin ELY-keskus vaatii toimivien kalateiden ja alasvaellusreittien toteuttamista Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten yhteyteen. (Arkistokuva Niko Laurila)

PVO-Vesi­voi­ma Oy pitää Lapin ELY-kes­kuk­sen hake­mus­ta Iijoen voi­ma­lai­tos­ten kala­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­ses­ta koh­tuut­to­ma­na. Tiis­tai­na näh­tä­vil­le ase­te­tus­sa hake­muk­ses­sa vaa­di­taan toi­mi­vien kala­tei­den ja alas­vael­lus­reit­tien toteut­ta­mis­ta, yllä­pi­tä­mis­tä, tark­kai­lua ja kehit­tä­mis­tä Raa­sa­kan, Maa­lis­maan, Kie­ri­kin, Pah­ka­kos­ken ja Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tos­ten yhtey­teen. PVO-Vesi­voi­man mie­les­tä vaa­ti­mus on sel­lai­nen, ettei sitä ole pys­tyt­ty mis­sään aiem­min toteut­ta­maan. – Hake­muk­sen vaa­teet kala­tei­den toi­mi­vuu­del­le ja smolt­tien alas­vael­luk­sel­le ovat niin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus