Mir­ja Veh­ka­pe­rä on jo kää­ri­nyt hihat uusien haas­tei­den edes­sä

Oulun kaupunginhallituksen vastavalittu puheenjohtaja Mirja Vehkaperä sai maistaa rennompaa kotielämää reilut puoli vuotta, kun paikka Europarlamenttiin jäi saavuttamatta. Tuona aikana hän luottamustehtävien hoitamisen ohella nautti ajasta perheen ja ystävien parissa, luki paljon ja antoi aikaa liikunnalle. Nyt Vehkaperä on valmis niihin isoihin haasteisiin, joita Oulun kaupunki hänelle tarjoaa.Oulun kaupunginhallituksen vastavalittu puheenjohtaja Mirja Vehkaperä sai maistaa rennompaa kotielämää reilut puoli vuotta, kun paikka Europarlamenttiin jäi saavuttamatta. Tuona aikana hän luottamustehtävien hoitamisen ohella nautti ajasta perheen ja ystävien parissa, luki paljon ja antoi aikaa liikunnalle. Nyt Vehkaperä on valmis niihin isoihin haasteisiin, joita Oulun kaupunki hänelle tarjoaa.

Maa­lis­kuun alus­sa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan pai­kal­le astu­va, hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) pitää tär­keä­nä sitä, että Oulus­sa näh­dään aluei­den rik­kaus ja halu­taan kehit­tää kau­pun­kia moni­puo­li­se­na asu­mis- ja työs­ken­te­ly­alu­ee­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus