Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 10.2.2020

Kysy­myk­set

 1. Mon­ta­ko hopea­ruusua on Suo­men vaakunassa?
 2. Mikä on Kal­le Pää­ta­lon ensim­mäi­se­nä jul­kais­tu romaani?
 3. Mikä lin­tu on maa­il­man nopein eläin? Riki Sor­sa levyt­ti saman­ni­mi­sen biisin.
 4. Mikä suku­lai­nen on kan­san perin­tees­sä nato?
 5. Monen­nek­si­ko suu­rin Suo­men kau­pun­ki Oulu on asu­kas­lu­vul­taan? a) 5., b) 6., c) 7., d) 8.
 6. Mihin työ­vä­li­nee­seen liit­ty­vät osat: sii­pi, van­nas, run­ko ja maapuoli?
 7. Mit­kä kak­si teko­jär­veä yhdis­tää Vuot­son kanava?
 8. Mil­lä kan­san­omai­sel­la nimel­lä tun­ne­taan 1853–56 käy­ty Kri­min sota?
 9. Mihin eläi­miin Mau­no Koi­vis­to rin­nas­ti aikoi­naan tie­dos­tus­vä­li­nei­den edustajat?
 10. Mikä on Afri­kan suu­rin öljyn­tuot­ta­ja­maa? a) Marok­ko, b) Libya, c) Egyp­ti, d) Nigeria

Vas­tauk­set

 1. Yhdek­sän
 2. Ihmi­siä telineillä
 3. Muut­to­hauk­ka (jalo­hauk­ka)
 4. Avio­mie­hen sisar
 5. a) vii­des
 6. Auraan
 7. Lok­ka ja Porttipahta
 8. Oolan­nin sota
 9. Sopu­lei­hin
 10. d) Nige­ria