Vir­pi­nie­men hevo­sur­hei­lu-alu­eel­la on uut­ta vetovoimaa

Riitta Behm on ollut tyytyväinen Virpiniemen raviurheilumahdollisuuksiin. Kuva Riitta Behmin oma arkisto.Riitta Behm on ollut tyytyväinen Virpiniemen raviurheilumahdollisuuksiin. Kuva Riitta Behmin oma arkisto.

Vir­pi­nie­men hevo­sur­hei­lua­lue on laa­jen­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Alu­eel­le on tul­lut uusia tal­le­ja ja lisää hevo­sa­lan yrit­tä­jiä. Lisäk­si Vir­pi­nie­mi alu­ee­na on onnis­tu­nut hou­kut­te­le­maan uusia hevosharrastajia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus