Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luettavissa

Torstain 23.11. Rantapohjan voi lukea vapaasti myös sähköisenä versiona.

Ran­ta­poh­jan 29.11.2018 jou­lu­na­vaus­nu­me­ro on kaik­kien luet­ta­vis­sa näköis­leh­te­nä. Leh­ti on myös laa­jas­sa jake­lus­sa levik­kia­lu­eel­laan. Näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa maa­nan­tai­hin 3.12. klo 15 saak­ka. Leh­ti auke­aa klik­kaa­mal­la sivus­ton ylä­osas­sa ole­vaa leh­den kuvaa. Muka­via lukuhetkiä!

Ter­vei­sin
Ran­ta­poh­jan tekijät