Hau­ki­pu­taan Vei­kot pal­kit­si urheilijoitaan

Palkitut yhteiskuvassa, vasemmalta Iina Koskela, tuleva pieni veikkolainen Matteus Ronkainen, Tiina Jaakkola, Miona Selkälä, Vilja Vehkalahti, Anni Kamutta. Oikealta takarivissä Erkki Kumpula, Jari Metso, Maija Kumpula, Ilmari Pekki, Katri Malinen ja Ritva Ronkainen.

Urhei­luseu­ra Hau­ki­pu­taan Vei­kot pal­kit­si vuo­den aika­na eri lajeis­sa menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­taan ja val­men­ta­ji­aan. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Erk­ki Kum­pu­la saat­toi huo­mio­no­soi­tuk­sia jakaes­saan tode­ta ilol­la, että seu­ran urhei­li­jat ovat yltä­neet  hie­noi­hin saa­vu­tuk­siin monis­sa lajeissa.

Vuo­den urhei­li­jak­si valit­tiin odo­te­tus­ti Mai­ja Kum­pu­la, joka voit­ti MM-kul­taa Mala­gas­sa nais­ten 4x100 met­rin vies­ti­jouk­ku­ees­sa 70-vuo­tiai­den sar­jas­sa. Mita­li oli samal­la Suo­men ensim­mäi­nen min­kään sar­jan arvo­ki­sa­voit­to pikaviestissä.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 29.11.