Kal­lion räjäy­tyk­siä tie­työ­maal­la

Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen Nelos­tiel­le Olhava–Kuivaniemi-välille on täy­des­sä vauh­dis­sa. Ura­koit­si­ja aloit­ti vii­me vii­kol­la kal­lion räjäy­tys­työt, jon­ka takia lii­ken­tees­sä on lyhyi­tä pysäh­dyk­siä.– Työ­maal­la on tie­tyil­lä osuuk­sil­la yhdes­tä kol­meen räjäy­tys­tä per päi­vä aina hel­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le saak­ka, ker­too työ­pääl­lik­kö Ste­fan Ren­lund Ab Tall­qvist Infra Oy:stä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus