Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luettavissa

Torstain 13.9. Rantapohjan etusivu.

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa maa­nan­tai­hin klo 15 saak­ka. Käy­pä kokei­le­mas­sa. Leh­ti on muu­toin­kin laa­jas­sa jake­lus­sa alu­eel­laan. Näköis­leh­teen pää­set klik­kaa­mal­la verk­ko­si­vun ylä­osas­ta leh­den etusi­vun kuvaa tai suo­raan täs­tä.

Muka­via lukuhetkiä
Ter­vei­sin Ran­ta­poh­jan tekijät