Raha­pe­lit viik­ko 45

Lot­to: 2, 6, 13, 24, 26, 27, 28. Lisä­nu­me­ro: 20. Plus­nu­me­ro: 14. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 1 kpl 516 013,28 e, 6 oikein 2 600,33 e, 5 oikein 44,54 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e. 

Viking Lot­to: 20, 24, 27, 30, 37, 38. Viking­nu­me­ro: 2. Plus­nu­me­ro: 18. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein – kpl, 5+1 oikein 8 kpl 9 604,60 e, 5+0 oikein 1 170,45 e, 4+1 oikein 59,79 e, 4+0 oikein 28,28 e, 3+1 oikein 10,59 e, 3+0 oikein 5,22 e. 

Euro­jack­pot: 4, 30, 43, 44, 46. Täh­ti­nu­me­rot: 1, 3. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 3 kpl 591 237,90 e, 5+0 oikein 313 008,30 e, 4+2 oikein 5 796,40 e, 4+1 oikein 327,70 e, 4+0 oikein 134,10 e, 3+2 oikein 84,20 e, 2+2 oikein 27,10 e, 3+1 oikein 22,60 e, 3+0 oikein 18,70 e, 1+2 oikein 11,80 e, 2+1 9,10 e, 

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 2 6 2 3 2 9 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 0 7 3 1 0 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 6 8 3 8 7 1 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 21X X11 XX2 2121. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 3 kpl 38 262,70 e, 12 oikein 882,98 e, 11 oikein 48,22 e, 10 oikein 9,58 e.