Raha­pe­lit: Viik­ko 30

Lot­to: 1, 5, 17, 20, 21, 32, 37. Lisä­nu­me­ro: 34. Plus­nu­me­ro: 26. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 2 kpl 90 872,99 e, 6 oikein 1 684,08 e, 5 oikein 47,47 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Viking Lot­to: 1, 4, 10, 21, 31, 33. Viking­nu­me­ro: 4. Plus­nu­me­ro: 16. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl. 6+0 oikein – kpl. 5+1 oikein 5 kpl 6 026,00 e, 5+0 oikein 906,92 e, 4+1 oikein 41,04 e, 4+0 oikein 20,36 e, 3+1 oikein 6,52 e, 3+0 oikein 3,60 e.

Euro­jack­pot: 7, 11, 19, 32, 43. Täh­ti­nu­me­rot: 2, 8. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 7 kpl 327 074,60 e, 5+0 oikein 67 338,90 e, 4+2 oikein 1 807,70 e, 4+1 oikein 171,40 e, 4+0 oikein 74,10 e, 3+2 oikein 34,70 e, 2+2 oikein 14,90 e, 3+1 oikein 14,60 e, 3+0 oikein 12,20 e, 1+2 oikein 7,90 e, 2+1 oikein 7,10 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 9 0 9 6 5 0 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 4 8 9 1 8 9 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 9 8 2 8 7 8 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 212 X22 1X1 1221. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 44 kpl 5 028,55 e, 12 oikein 97,52 e, 11 oikein 7,74 e, 10 oikein 2,37 e.