Raha­pe­lit viik­ko 29

Lot­to: 2, 7, 12, 16, 25, 36, 40. Lisä­nu­me­ro: 17. Plus­nu­me­ro: 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 165 208,80 e, 6 oikein 3 396,56 e, 5 oikein 66,88 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e. 

Viking Lot­to: 2, 11, 12, 23, 26, 43. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 29. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 1 kpl 2 363 016,60 e, 5+1 oikein 14 348,49 e, 5+0 oikein 983,56 e, 4+1 oikein 53,93 e, 4+0 oikein 21,87 e, 3+1 oikein 8,98 e, 3+0 oikein 4,60 e.

Euro­jack­pot: 13, 33, 42, 48, 50. Täh­ti­nu­me­rot: 3, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 4 kpl 541 343,60 e, 5+0 oikein 152 849,90 e, 4+2 oikein 3 489,70 e, 4+1 oikein 255,80 e, 4+0 oikein 121,20 e, 3+2 oikein 51,20 e, 2+2 oikein 18,40 e, 3+1 oikein 18,40 e, 3+0 oikein 15,80 e, 1+2 oikein 9, 00 e, 2+1 oikein 8,10 e. 

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 1 6 1 6 2 5 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 4 9 0 6 7 5 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 6 5 4 9 2 7 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 112 212 211 1112. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 68 kpl 2 426,39 e, 12 oikein 32,69 e, 11 oikein 2,58 e, 10 oikein – e.