Raha­pe­lit: Viik­ko 28

Lot­to: 8, 9, 12, 15, 22, 32, 34. Lisä­nu­me­ro: 27. Plus­nu­me­ro: 19. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 1 200 000,00 e, 6+1 oikein 80 462,85 e, 6 oikein 1 794,44 e, 5 oikein 45,16 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e. 

Viking Lot­to: 2, 5, 42, 44, 46, 47. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 7. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 2 kpl 1 212 389,10 e, 5+1 oikein 12 534,07 e, 5+0 oikein 937,29 e, 4+1 oikein 49,41 e, 4+0 oikein 26,87 e, 3+1 oikein 10,13 e, 3+0 oikein 5,50 e.

Euro­jack­pot: 8, 14, 15, 20, 31. Täh­ti­nu­me­rot: 8, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 7 kpl 4271 578,40 e, 5+0 oikein 167 739,60 e, 4+2 oikein 5 885,60 e, 4+1 oikein 250,00 e, 4+0 oikein 111,50 e, 3+2 oikein 72,60 e, 2+2 oikein 25,70 e, 3+1 oikein 17,90 e, 3+0 oikein 15,30 e, 1+2 oikein 12,30e, 2+1 oikein 7,80 e. 

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 6 1 0 3 5 1 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 3 8 4 4 0 0 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 1 2 4 4 0 4 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: X21X X211 2121 11X1 X2 Voi­ton­ja­ko: 17 oikein 1 kpl 31 942,89 e, 16 oikein 354,92 e, 15 oikein 18,18 e, 14 oikein 3,81 e.