Raha­pe­lit: Viik­ko 23

Lot­to: 1, 2, 17, 19, 21, 31, 32. Lisä­nu­me­ro: 30. Plus­nu­me­ro: 18. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 180 330,98 e, 6 oikein 2 579,10 e, 5 oikein 54,81 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 3, 4, 11, 15, 38, 45. Viking­nu­me­ro: 6. Plus­nu­me­ro: 5. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein 1 kpl 3 000 000,00 e, 6+0 oikein — kpl, 5+1 oikein 2 kpl 14 888,51 e, 5 oikein 1 212,63 e, 4+1 oikein 52,97e, 4 oikein 26,20 e, 3+1 oikein 7,76 e, 3 oikein 3,94 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 7, 8, 20, 35, 38. Täh­ti­nu­me­rot: 5, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein -, 5+1 oikein 3 kpl 668 167,00 e, 5 oikein 141 494,20 e, 4+2 oikein 6 205,80 e, 4+1 oikein 276,70 e, 4 oikein 120,20 e, 3+2 oikein 61,00 e, 2+2 oikein 20,50 e, 3+1 oikein 18,90 e, 3 oikein 15,20 e, 1+2 oikein 9,90 e, 2+1 oikein 7,90 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 0 2 5 3 8 1 1 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 7 7 0 6 9 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 4 6 9 4 0 6 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: XX2 X22 XX2 1112 Voi­ton­ja­ko: 13 oikein — kpl, 12 oikein 7 060,58 e, 11 oikein 187,26 e, 10 oikein 13,54 e.