Raha­pe­lit: Viik­ko 2

Lot­to: 8, 9, 13, 14, 15, 19, 29. Lisä­nu­me­ro: 10. Plus­nu­me­ro: 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 1 kpl 220 423,48 e, 6 oikein 1 542,71 e, 5 oikein 51,42 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 11, 15, 18, 24, 36, 37. Viking­nu­me­ro: 8. Plus­nu­me­ro: 26. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 1 kpl 259 209,30 e, 5+1 oikein 17 594,14 e, 5+0 oikein 1 522,57 e, 4+1 oikein 60,15 e, 4+0 oikein 27,44 e, 3+1 oikein 9,37 e, 3+0 oikein 4,12 e.

Euro­jack­pot: 4, 14, 25, 34, 49. Täh­ti­nu­me­rot: 4, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 2 kpl 1 037 915,40 e, 5+0 oikein 81 405,10 e, 4+2 oikein 4 440,20 e, 4+1 oikein 256,10 e, 4+0 oikein 119,30 e, 3+2 oikein 52,30 e, 2+2 oikein 19,50 e, 3+1 oikein 17,70 e, 3+0 oikein 15,20 e, 1+2 oikein 9,50, 2+1 oikein 8 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 0 9 2 2 4 2 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 5 2 8 9 6 3 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 9 7 4 6 7 0 3 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 212 1X1 22X X1XX. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 2 kpl 90 368,49 e, 12 oikein 1 964,53 e, 11 oikein 89,88 e, 10 oikein 16,55 e.