Kii­min­gin luis­te­lu­jäi­den alueu­rak­ka on haas­ta­va – Jää­li­läis­yrit­tä­jät halua­vat osal­lis­tua luis­te­lu­jäi­den yllä­pi­toon, mut­ta se ei ole helppoa

Raimo Korpela ja Ville-Antti Jaakkola sekä lukuisat muut jääliläisyrittäjät ovat todella pettyneitä siihen, millaisessa kunnossa Jäälin luistelukentän ja kaukalon ylläpito on. Yrittäjät haluaisivat vaikuttaa tilanteeseen rahallisella avustuksella, mutta järkevää avustustapaa on ollut haastava löytää. (Kuva: Teea Tunturi)Raimo Korpela ja Ville-Antti Jaakkola sekä lukuisat muut jääliläisyrittäjät ovat todella pettyneitä siihen, millaisessa kunnossa Jäälin luistelukentän ja kaukalon ylläpito on. Yrittäjät haluaisivat vaikuttaa tilanteeseen rahallisella avustuksella, mutta järkevää avustustapaa on ollut haastava löytää. (Kuva: Teea Tunturi)

Jouk­ko jää­li­läi­siä yrit­tä­jiä halu­aa vas­ta­ta alu­een asuk­kai­den toi­vo­muk­seen parem­pien luis­te­luo­lo­suh­tei­den takaa­mi­sek­si alu­eel­la, kun Oulun kau­pun­gin yllä­pi­don taso ei Jää­lis­sä ole ollut hei­dän mukaan­sa tyydyttävää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus