Pork­ka­nois­ta tuli jättiläisiä

Läm­min kesä vil­lit­si pork­ka­nat hur­jaan kas­vuun Hau­ki­pu­taan Oja­lan­pe­räl­lä. Arvo Lie­des kerä­si sadon, joka sisäl­si isoim­mil­laan yli puo­len kilon pai­noi­sia pork­ka­na­jät­ti­läi­siä. Monet pork­ka­nat oli­vat myös eri­koi­sen mal­li­sia ja monihaaraisia.

Arvo Lie­des ker­too kas­tel­leen­sa kah­ta noin kym­men­met­ris­tä pork­ka­na­penk­kiä sään­nöl­li­ses­ti, mikä hel­le­ke­sä­nä oli­kin aivan välttämätöntä.
Tal­ven varal­le Lie­dek­sel­lä ollaan­kin oma­va­rai­sia pork­ka­noi­den suh­teen. Myös lap­set saa­vat osan­sa sadosta.

– Pork­ka­nat säi­ly­vät hyvin laa­ti­kois­sa kel­la­ris­sa, tie­tää Liedes.

Pork­ka­noi­ta leipälaatikossa.