Län­si­ke­hän jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tie valmistumassa

Län­si­ke­hän kevyen lii­ken­teen väy­lä välil­lä Hau­ki­pu­taan Revon­tie-Vir­pi­väy­lä on val­mis­tu­mas­sa ja se ote­taan käyt­töön aivan näi­nä päi­vi­nä. Uusi jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tie sijoit­tuu Tok­man­nin lii­ke­ta­lon puo­lel­le. Län­si­ke­hän toi­sel­la puo­lel­la on jo kevyen lii­ken­teen väy­lä, joka jat­kuu Län­si­ke­hän vart­ta San­ta­hol­man suun­taan aina Län­si­tuu­len kou­lul­le saak­ka. Nyt val­mis­tu­va kevyen lii­ken­teen väy­lä tulee Vir­pi­väy­läl­le asti. Työt eivät ulo­tu pite­mäl­le tässä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus