Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saa­te­tut

Aar­no Saka­ri Lepis­tö Iis­tä kuo­li 8.3.2019. Hän oli 83-vuo­tias.

Kirs­ti Anna Kai­sa Halo­nen os Nis­ka­nen Kii­min­gis­tä kuo­li 12.3.2019. Hän oli 92-vuo­tias.

Heik­ki Tane­li Hama­ri­na­ho Kii­min­gis­tä kuo­li 22.2.2019. Hän oli 70-vuo­tias.

Pent­ti Matias Kin­nu­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 3.3. Hän oli 90 -vuo­tias.

Sal­me Anne­li Ter­vo­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 27.2. Hän oli 72 -vuo­tias.

Pent­ti Eerik Tiri Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 17.2. Hän oli 66 -vuo­tias.

Maan­po­veen

Anni Helee­na Kehus siu­nat­tiin 16.3. Kui­va­nie­men kir­kos­sa, siu­nauk­sen toi­mit­ti Mat­ti Kin­nu­nen, muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la.

Heik­ki Tane­li Hama­ri­na­ho Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 16.3.2019 Kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Ola­vi Iso­kos­ki. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Jää­lin kap­pe­lil­la.

Pent­ti Eerik Tiri siu­nat­tiin 15.3. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Outi Poh­ja­nen.

Kert­tu Eli­sa­bet Vah­to­la siu­nat­tiin 17.3. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Toi­mit­ti Sai­la Karp­pi­nen.