Pitä­jä­päi­vien mark­ki­nat kokoa­vat kylä­läi­set yhteen Yli-Iis­sä

Yli-Iin perin­teis­tä pitä­jä­päi­vä­viik­koa vie­te­tään hei­nä­kuun toi­sel­la vii­kol­la. Vii­kon koho­koh­ta on lau­an­tain 13.7. mark­ki­nat kel­lo 10–14, jos­sa pai­kal­la on tori­myy­jiä ja luvas­sa on lap­sil­le kai­ken­lais­ta muka­vaa teke­mis­tä. 50-vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­vän Ran­ta­poh­jan vie­raa­na Yli-Iis­sä on mark­ki­noil­la hau­ki­pu­taa­lai­nen stand up -koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen.

Mat­ti Pat­ro­nen on Ran­ta­poh­jan vie­raa­na Yli-Iin pitä­jä­päi­vil­lä. (Arkis­to: Teea Tun­tu­ri)

Kes­ki­viik­ko­na 10.7. kel­lo 11 vie­te­tään ohjel­mal­lis­ta kesä­päi­vää Pär­rä­läs­sä Pah­ka­kos­kel­la. Elä­ke­lii­ton jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa Eero Annan­pa­lo ker­too van­hois­ta yli-iiläis­tä suvuis­ta. Sen lisäk­si kah­vi­tel­laan, her­ku­tel­laan mak­ka­rat ja jutus­tel­laan muka­via poru­kal­la.

Kes­ki­viik­ko-ilta­na kel­lo 18 Kii­min­gin seu­ra­kun­ta jär­jes­tää Möl­jän ran­nas­sa Suvi­lin­nun lau­lu -tapah­tu­man, jos­sa jokai­nen saa lau­laa sydä­men­sä kyl­lyy­des­tä. Muka­na säes­tä­mäs­sä ja lau­lat­ta­mas­sa Rai­mo Paa­so sekä Sulo Räi­nä. Lau­lu­jen lomas­sa mehu- ja mak­ka­ra­tar­joi­lu.

Yli-Iin Nase­van jär­jes­tä­mät Pitä­jä­päi­vä­ki­sat kisail­laan lau­an­tai­na 13.7. kel­lo 15.