Tuk­ki­lais­ki­sat alka­vat pian

Iin tukkilaiskisojen viimeiset järjestelyt ovat käynnissä Raasakkakoskella. Ohjelma alkaa klo 13.

Iin Kunin­gas­jät­kä tuk­ki­lais­ki­so­jen jär­jes­te­ly­jen lop­pusi­laus on menos­sa Raa­sak­ka­kos­kel­la. Eilen pai­kal­la oli kos­ken­las­ku­har­joi­tus ja veden­juok­su­tus Iijoen van­has­sa uomas­sa.

Sää pai­kal­la on suo­ma­lai­sen kesäi­nen. Pari tip­paa on tul­lut vet­tä, mut­ta ei kui­ten­kaan hai­tak­si asti.

Ohjel­ma Raa­sak­ka­kos­kel­la alkaa klo 13. Kil­pai­lu­jen avaus on klo 13.15.