Tuk­ki­lais­ki­soi­hin ehtii vie­lä

Tukkilaiskisat ovat käynnissä Iissä Raasakkakoskella. Tapahtuma päättyy iltakuuden aikaan.

Tuk­ki­lais­ki­sat Iis­sä Raa­sak­ka­kos­kel­la ovat hyväs­sä vauh­dis­sa ja sää­kin suo­sii. Ylei­sö kerään­tyi kat­so­maan tuk­ki­lais­ten sau­von­taa. Var­si­nai­nen kos­ken­las­ku on klo 16.15.

Myös Ran­ta­poh­ja on muka­na tapah­tu­mas­sa. Sen osas­tol­la pää­see osal­lis­tu­maan ilmai­seen arvon­taan. 50:lle ensim­mäi­sel­le on luvas­sa ämpä­ri. Juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si leh­ti antaa lah­jak­si myös mm. fris­bee­tä.