Päi­vä­ko­ti tyh­jen­net­tiin keit­tiös­sä syt­ty­neen tuli­pa­lon vuok­si Iissä

Iin Kaup­pa­tiel­lä sijait­se­van päi­vä­ko­ti Iitu­lan keit­tiös­sä syt­tyi tors­tai­aa­mu­na pie­ni tuli­pa­lo. Ruu­an­lai­tos­ta syt­ty­nyt palo saa­tiin sam­mu­tet­tua hen­ki­lö­kun­nan toimesta.

Päi­vä­ko­ti jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään tuli­pa­lon vuok­si ja 12 las­ta sekä kuusi aikuis­ta jou­tui­vat pois­tu­maan tilois­ta. Pelas­tus­lai­tok­sen tie­to­jen mukaan palo alkoi pais­tin­pan­nul­la tuleen syt­ty­nees­tä ruu­as­ta. Tuli­pa­lon leviä­mi­nen saa­tiin estet­tyä alkusammutuksella.

Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen päi­vys­tä­vä palo­mes­ta­ri Han­nu Timo­nen kehuu hen­ki­lö­kun­nan toi­min­taa tehok­kaak­si. Pelas­tus­lai­tok­sel­ta päi­vä­ko­dil­le saa­pui yksi yksik­kö tar­kis­ta­maan ja var­mis­ta­maan tilan­teen. Pelas­tus­lai­tos tar­kis­ti, ettei­vät päi­vä­ko­din lap­set ja hen­ki­lö­kun­ta olleet saa­neet alti­tus­ta palosta.

Palo­mes­ta­ri Han­nu Timo­nen kuvai­lee tilan­tees­sa olleen mah­dol­li­suu­det isom­paan­kin paloon. Oikean­lai­nen alkusam­mu­tus on olen­nais­ta ruu­an­lai­tos­ta alkun­sa saa­nees­sa palos­sa; pala­maan syt­ty­nyt­tä ras­vaa ei pidä yrit­tää sam­mut­taa vedel­lä. Iitu­las­sa sel­vit­tiin onnek­si säi­käh­dyk­sel­lä ja lähel­tä piti ‑tilan­teel­la.