Pääl­lys­tet­tä pai­kat­tiin Kiiminkijoentiellä

Torstaina Kiiminkijoentien päällystettä kunnostettiin ja liikennettä ohjattiin liikennevaloilla.

Jo pit­kään huo­no­kun­toi­se­na ollut­ta  Kii­min­ki­joen­tie­tä paran­net­tiin Hau­ki­pu­taan pääs­sä tors­tai­na 19.7. Ties­sä on ollut iso­ja­kin mont­tu­ja, jot­ka ovat vai­van­neet autoi­li­joi­ta. Tors­tain ajan tien toi­nen kais­ta oli sul­jet­tu ja lii­ken­net­tä ohjat­tiin liikennevaloilla.

Nyt pääl­lys­tä­mi­nen on päät­ty­nyt ja lii­ken­ne tiel­lä kul­kee normaalisti.