Oulun polii­si puhal­lut­ti yli 4 000 autoilijaa

Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la suo­ri­tet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na val­ta­kun­nal­li­seen tee­maan liit­ty­vä 36 tun­nin rat­ti­juo­pu­mus­val­von­ta­ma­ra­ton. Val­von­ta­ma­ra­ton aloi­tet­tiin per­jan­tai­na 24.3. klo 18.00 ja se päät­tyi sun­nun­tai­aa­mu­na 26.3. klo 06.00.

Val­von­ta-ajan­jak­so­na alu­eel­la puhal­lu­tet­tiin 4 039 kul­jet­ta­jaa ja vii­del­le teh­tiin lisäk­si huu­mausai­nei­den pika­tes­ti. Puhal­lu­te­tuis­ta kul­jet­ta­jis­ta rat­ti­juo­pu­muk­seen epäil­lään syyl­lis­ty­neen 7 hen­ki­löä ja tör­ke­ään rat­ti­juo­pu­muk­seen 6 hen­ki­löä. Yhden hen­ki­lön epäil­lään syyl­lis­ty­neen rat­ti­juo­pu­muk­seen huu­mausai­neen vai­ku­tuk­sen alaisena.

Puhal­lu­te­tuis­ta kul­jet­ta­jis­ta alle ran­gais­ta­vuu­den rajan puhal­si 13 hen­ki­löä. Väliai­kai­seen ajo­kiel­toon ajo­ter­vey­den sel­vit­tä­mi­sek­si mää­rät­tiin 5 kuljettajaa.