Oulu-avun palau­te­ky­se­lyyn ehtii vas­ta­ta

Oulu-avun palau­te­ky­se­ly kun­ta­lai­sil­le on auki vie­lä tämän vii­kon sun­nun­tai­hin 5.7.asti. Voit vas­ta­ta kyse­lyyn, vaik­ka et itse oli­si saa­nut apua Oulu-avun kaut­ta.

Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen onnis­tuu otakantaa.fi-palvelussa, johon pää­set täs­tä lin­kis­tä. Kyse­lyyn vas­ta­taan nimet­tö­mäs­ti ja se vie aikaa 5–15 minuut­tia. Vas­tauk­sia hyö­dyn­ne­tään toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä.