Osuus­pan­kin kas­sa­pal­ve­lut ajanvarauksella

Oulun Osuus­pan­kin kah­dek­san sivu­toi­mi­paik­kaa (Ii, Hau­ki­pu­das, Idea­park Oulu, Kaak­ku­ri, Rus­ko, Zep­pe­lin Kem­pe­le, Muhos ja Pyhän­tä) pal­ve­le­vat tois­tai­sek­si ainoas­taan ajanvarauksella.

Kas­sa­pal­ve­lut tar­jo­taan vain Ison­ka­dun toi­mi­pai­kas­sa, joka pal­ve­lee tois­tai­sek­si normaalisti.

Pan­kin toi­mi­pai­kois­sa tapah­tuu pal­jon asia­kas­koh­taa­mi­sia, ja asioin­nin pitää olla mah­dol­li­sim­man turvallista.

– Asiak­kai­dem­me ja hen­ki­lö­kun­tam­me ter­veys on meil­le ehdot­to­man tär­ke­ää ja sik­si siir­räm­me kai­ken mah­dol­li­sen asioin­nin digi­taa­li­siin kana­viim­me, Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Posio täh­den­tää.

– Tämän vuok­si on tär­ke­ää, että kaik­ki asiak­kaat, jot­ka pys­ty­vät käyt­tä­mään itse­pal­ve­lu­ka­na­via, eli verk­ko­pank­kia, OP-mobii­lia ja mak­su­kort­tia, käyt­tä­vät näi­tä pal­ve­lui­ta kont­to­ri­pal­ve­lui­den sijaan. Kas­sa­pal­ve­lui­ta tar­joam­me tois­tai­sek­si vain Ison­ka­dun toi­mi­pai­kas­sa. Asia­kas­neu­vot­te­lut puo­les­taan on mah­dol­lis­ta käy­dä puhe­li­mit­se tai ver­kon kaut­ta, Posio kertoo.